MỞ TEST - TL THIÊN MỆNH - CC 3.5 - ĐUA TEST 20h T3 11/10 - OPEN 14H T6 14/10 - DROP CỰC CHẤ

  MỞ TEST - TL THIÊN MỆNH - CC 3.5 - ĐUA TEST 20h T3 11/10 - OPEN 14H T6 14/10 - DROP CỰC CHẤ

  Bài gửi  by satthu on Fri Oct 07, 2016 9:15 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.] - Thiên Long Thiên Mệnh - MCM "Thanh Long" - Siêu phẩm Cầy Cuốc - Sever ổn định nhất Game Private - Săn đồ vật phẩm miễn phí 100%

  *** Đua top Test: 20h T3 11/10
  *** Đua top Open: 14h T6 14/10
  *** Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
  Thông tin website và hỗ trợ:
  - Trang Chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng Ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Dowwload : [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Thông tin hỗ trợ Test
  - Test vào game nhận ngay cấp 100 + sét trọng lâu +Long văn 9 + Võ hồn cấp 5 + TK 120
  - Tất cả các vật phẩm tiền tệ đều free
  Thông tin hỗ trợ Open
  - Open tân thủ tạo nhân vật level 15
  - Nhận ngay 1 gitcode gồm 1 băng phách thần châm . 1 cao cấp bảo thạch hợp thành phù , 1 long văn +2 , 1 võ hồn + 10 viên CLD
  - Exp Open : x13
  - Hệ thống thú cưỡi thời trang thuộc tính
  - Phụ bản đồ sộ , Các máp bos ngọc rớt như mưa chỉ cần cày là có
  - Serer không bán ngọc 6 . ko bán cchtp .tất cả đều săn
  Map train chủ đạo:
  - Yến Vương Cổ Mộ
  - Tần Hoàng Địa Cung
  - Cao Xương Mê Cung - Tháp Khắc
  - Hậu Hoa Viên - Côn Lôn Sơn - Tiểu Mộc Hạng Nhân
  - Hạn Huyết Lĩnh - Pk dành bãi
  Map train, boss và Drop
  - Tân hoàng địa cung 3 : Rơi tân mãng thần phù cấp 7 + huyền hạo ngọc
  - Hậu Hoa Viên + QTVL : Vải bông + bí ngân 8 , Chú văn các loại, Ngọc 5, 100 Điểm MP 300 Điểm MP, Huyền Binh Thạch, CCHTP,
  - Ác Tặc : Ngọc 5, Chưởng Cự Yếu Quyết. , Huyền Binh Thạch , phiếu 100 DMP , 300DMP + VB BN 8 .
  - Ác Bá : Ngọc 5, Chú văn các loại ,Tụ Linh Thạch , Long văn+1 , công lực đan+ VB BN 8
  - PMP - YTO - TTS :, Ngọc 5, Thần Binh Phù, Cao Cấp bảo thạch hợp thành phù ,ĐMP 300 điểm ,Chú văn các loại , Long văn+1, Tụ Linh Thạch + huyền binh thạch + vai bông+ bi ngân 8
  - Tứ Tuyệt Trang : Công Lực Đan, Ngọc 5, Huyền Binh Thạch, Thần Binh Phù, ma binh phù , ĐMP 300 +500 điểm, Thất Tịch Đích Hoa Biện , Tiên Vũ , Linh Khí Hoa Biện + thanh tâm đan
  - Xí Nga Vương - Long Quy : Long Văn+1, Võ Hồn, Chú Văn các loại, Kỹ Năng thượng cổ pet,...
  - Cóc huyền vũ đảo + bos thương sơn + võ đi + thảo nguyên , vo hồn , CCHTP, chú văn các loại , ngoc 5
  - Túc Cầu : Vàng , Ngọc 5, Thần Binh Phù, Ma Binh Phù, Phiếu DMP 100 diểm 300 điểm , võ hồn , long văn +1
  - Boss Cổ Mộ : ĐMP 100 diem 300 diem, Ngọc 5, Cao cấp bảo thạch hợp thành phù + vải bông + bí ngân 8
  - Boss Kính Hồ : Ngọc 5, Long Văn, Chú Văn, Thần Binh Phù , ma binh phù
  - Mã Tặc : CLD + chướng cự yếu quyết .
  - Thông Thiên Tháp : VB BN 8 + ngọc 5 - trừu tượng khoán - CLD

  avatar

  Bài gửi  by satthu on Sat Oct 08, 2016 8:46 am

  *** Đua top Test: 20h T3 11/10
  *** Đua top Open: 14h T6 14/10
  *** Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Sat Oct 08, 2016 2:19 pm

  *** Đua top Test: 20h T3 11/10
  *** Đua top Open: 14h T6 14/10
  *** Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Sat Oct 08, 2016 10:19 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Sun Oct 09, 2016 8:11 am

  *** Đua top Test: 20h T3 11/10
  *** Đua top Open: 14h T6 14/10
  *** Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Sun Oct 09, 2016 2:43 pm

  MỞ TEST - TL THIÊN MỆNH - CC 3.5 - ĐUA TEST 20h T3 11/10 - OPEN 14H T6 14/10 - DROP CỰC CHẤT CHO DÂN CÀY - SV FREE, PK CỰC HẤP DẪN
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Sun Oct 09, 2016 8:54 pm

  MỞ TEST - TL THIÊN MỆNH - CC 3.5 - ĐUA TEST 20h T3 11/10 - OPEN 14H T6 14/10 - DROP CỰC CHẤT CHO DÂN CÀY - SV FREE, PK CỰC HẤP DẪN
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Mon Oct 10, 2016 8:52 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] - Thiên Long Thiên Mệnh - MCM "Thanh Long" - Siêu phẩm Cầy Cuốc - Sever ổn định nhất Game Private - Săn đồ vật phẩm miễn phí 100%

  *** Đua top Test: 20h T3 11/10
  *** Đua top Open: 14h T6 14/10
  *** Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Mon Oct 10, 2016 4:25 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Mon Oct 10, 2016 10:57 pm

  Thông tin hỗ trợ Test
  - Test vào game nhận ngay cấp 100 + sét trọng lâu +Long văn 9 + Võ hồn cấp 5 + TK 120
  - Tất cả các vật phẩm tiền tệ đều free
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Mon Oct 10, 2016 10:57 pm

  Thông tin hỗ trợ Test
  - Test vào game nhận ngay cấp 100 + sét trọng lâu +Long văn 9 + Võ hồn cấp 5 + TK 120
  - Tất cả các vật phẩm tiền tệ đều free
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Tue Oct 11, 2016 9:14 am

  MỞ TEST - TL THIÊN MỆNH - CC 3.5 - ĐUA TEST 20h T3 11/10 - OPEN 14H T6 14/10 - DROP CỰC CHẤT CHO DÂN CÀY - SV FREE, PK CỰC HẤP DẪN
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Tue Oct 11, 2016 4:58 pm

  MỞ TEST - TL THIÊN MỆNH - CC 3.5 - ĐUA TEST 20h T3 11/10 - OPEN 14H T6 14/10 - DROP CỰC CHẤT CHO DÂN CÀY - SV FREE, PK CỰC HẤP DẪN
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Tue Oct 11, 2016 8:54 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.] - Thiên Long Thiên Mệnh - MCM "Thanh Long" - Siêu phẩm Cầy Cuốc - Sever ổn định nhất Game Private - Săn đồ vật phẩm miễn phí 100%
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Wed Oct 12, 2016 9:30 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] - Thiên Long Thiên Mệnh - MCM "Thanh Long" - Siêu phẩm Cầy Cuốc - Sever ổn định nhất Game Private - Săn đồ vật phẩm miễn phí 100%
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Wed Oct 12, 2016 9:30 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] - Thiên Long Thiên Mệnh - MCM "Thanh Long" - Siêu phẩm Cầy Cuốc - Sever ổn định nhất Game Private - Săn đồ vật phẩm miễn phí 100%
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Wed Oct 12, 2016 3:18 pm

  MỞ TEST - TL THIÊN MỆNH - CC 3.5 - ĐUA TEST 20h T3 11/10 - OPEN 14H T6 14/10 - DROP CỰC CHẤT CHO DÂN CÀY - SV FREE, PK CỰC HẤP DẪN
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Thu Oct 13, 2016 9:09 am

  *** Đua top Test: 20h T3 11/10
  *** Đua top Open: 14h T6 14/10
  *** Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Thu Oct 13, 2016 3:56 pm

  - Ác Bá : Ngọc 5, Chú văn các loại ,Tụ Linh Thạch , Long văn+1 , công lực đan+ VB BN 8
  - PMP - YTO - TTS :, Ngọc 5, Thần Binh Phù, Cao Cấp bảo thạch hợp thành phù ,ĐMP 300 điểm ,Chú văn các loại , Long văn+1, Tụ Linh Thạch + huyền binh thạch + vai bông+ bi ngân 8
  - Tứ Tuyệt Trang : Công Lực Đan, Ngọc 5, Huyền Binh Thạch, Thần Binh Phù, ma binh phù , ĐMP 300 +500 điểm, Thất Tịch Đích Hoa Biện , Tiên Vũ , Linh Khí Hoa Biện + thanh tâm đan
  - Xí Nga Vương - Long Quy : Long Văn+1, Võ Hồn, Chú Văn các loại, Kỹ Năng thượng cổ pet,...
  avatar

  Bài gửi  by satthu on Thu Oct 13, 2016 11:13 pm

  *** Đua top Test: 20h T3 11/10
  *** Đua top Open: 14h T6 14/10
  *** Sever sử dụng đồ chế - Săn là có .!
  avatar

  Bài gửi  by Sponsored content


   Hôm nay: Sat Jun 23, 2018 3:05 pm