Tam Quốc Chí Server Chu Du open 21/5/2016

  Tam Quốc Chí Server Chu Du open 21/5/2016

  Bài gửi  by ashleyken1 on Sat May 21, 2016 12:51 am

  Tên máy chủ : Chu Du
  Phiên Bản: Lục Đại Cường Quốc
  Kinh Nghiệm: x10 AsiaSoft
  Tỉ lệ rớt đồ: x5 AsiaSoft
  Việt Hóa: 100%
  Chế độ: Non-PK
  Level Tối Đa: 150
  Level Open : 80
  Gia trì Vũ khí tối đa: +15
  Tổng gia trì tối đa: +100
  Tổng gia trì Open : +60
  Hệ thống vũ khí, trang bị: Full trang bị, vũ khí
  Hỗ trợ Full kĩ năng đặc thủ và kỹ năng cơ bản.
  Hỗ trợ lính 36 bán tại doanh trại các thủ đô.
  Giới hạn level lính là 90.
  Website : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Facebook : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

   Hôm nay: Sun May 20, 2018 10:33 pm