Đua top Xích Bích rinh Bphone hot hot

  Đua top Xích Bích rinh Bphone hot hot

  Bài gửi  by Killer99 on Sun Jul 12, 2015 10:34 am

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, cả ba người này cuối cùng đều xưng đế. Thiên hạ chia ba, mỗi người hùng cứ một phương. Phàm đã gây dựng nghiệp đế, ai cũng phải hao tâm tổn sức. Song, trong ba người ấy, không ai gian khổ bằng Lưu Bị.
  Lưu Bị tuy dòng dõi tôn thất, nhưng xuất thân là kẻ dệt cói, đóng giày, không đất dung thân, lúc dưới trướng Tào Tháo, khi nương nhờ Viên Thiệu, Lưu Biểu... vậy mà cuối cùng đã chia ba thiên hạ, làm vua một nước.
  Còn nhớ Khổng Minh từng nói:
  - Tào Tháo ở phía Bắc có Thiên Thời, Tôn Quyền ở phía Đông có Địa Lợi, chúa công ở giữa nên lấy Nhân Hòa.
  Khổng Minh nói như thế quả thật đã hiểu đến tận gan ruột của Lữ Bố.
  Lữ Bố
  dựa vào lời nói đó, làm cốt lõi cho sự nghiệp bá vương  Đua top rinh Bphone và hàng ngàn giải Ingame cực hot
  avatar

  Bài gửi  by Killer99 on Mon Jul 13, 2015 4:07 pm

  chơi mạnh zữ hen, đua đi bà con
  avatar