Xích Bích Khai Mở Sv Lữ Bố - Đua Top Cực Hot

  Xích Bích Khai Mở Sv Lữ Bố - Đua Top Cực Hot

  Bài gửi  by Killer99 on Wed Jul 08, 2015 3:28 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị,
  cả ba người này cuối cùng đều xưng đế. Thiên hạ chia ba, mỗi người hùng cứ một phương. Phàm đã gây dựng nghiệp đế, ai cũng phải hao tâm tổn sức. Song, trong ba người ấy, không ai gian khổ bằng Lưu Bị.

  Lưu Bị tuy dòng dõi tôn thất, nhưng xuất thân là kẻ dệt cói, đóng giày, không đất dung thân, lúc dưới trướng Tào Tháo, khi nương nhờ Viên Thiệu, Lưu Biểu... vậy mà cuối cùng đã chia ba thiên hạ, làm vua một nước.

  Còn nhớ Khổng Minh từng nói:

  - Tào Tháo ở phía Bắc có Thiên Thời, Tôn Quyền ở phía Đông có Địa Lợi, chúa công ở giữa nên lấy Nhân Hòa.

  Khổng Minh nói như thế quả thật đã hiểu đến tận gan ruột của Lữ Bố.

  Lữ Bố dựa vào lời nói đó, làm cốt lõi cho sự nghiệp bá vương
  1. Thời Gian Đua TOP :

  - Từ 14h ngày 8/7/2015 đến 23h59 ngày 23/7/2015


  1. Đối Tượng:

  - Nhân sĩ toàn cõi SV Lữ Bố
  - Chi tiết nội dung đua top:  • Thời gian nhận thưởng :

  - BĐH sẽ thông báo kết quả đua TOP vào 10h sáng ngày 23/7 và chính thức trao giải vào ngày 24/7

  - Mọi phần thưởng ingame sẽ được chuyển vào thư của nhân sĩ .

  - Vật Phẩm giá trị vật chất sẽ được BĐH trao cho nhân sĩ tại Văn Phòng Công Ty, sau khi đua TOP xong, nhân sĩ hạng 1 Lực Chiến sẽ được BĐH liên hệ nhận thông tin và trao giải.
  avatar

  Bài gửi  by Killer99 on Fri Jul 10, 2015 4:11 pm

  woa hot zữ. giải đua top đúng đã Mad
  avatar

   Hôm nay: Sun May 20, 2018 10:23 pm