[DKVS2] Khai mở server mới hôm nay, thương thành dùng Kim Phiếu tha hồ cày cuốc!

  [DKVS2] Khai mở server mới hôm nay, thương thành dùng Kim Phiếu tha hồ cày cuốc!

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat May 30, 2015 3:45 pm

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jun 01, 2015 8:21 am

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 lúc 14h, đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jun 01, 2015 11:00 am

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 lúc 14h, đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jun 01, 2015 3:47 pm

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 lúc 14h, đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jun 02, 2015 8:24 am

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jun 02, 2015 10:42 am

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jun 02, 2015 1:11 pm

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]

  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jun 03, 2015 7:51 am

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jun 03, 2015 1:23 pm

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jun 04, 2015 7:50 am

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jun 04, 2015 1:16 pm

  [ĐKVS2] sẽ OPEN S21vào ngày 01/06/2015 đầy lôi cuốn và nhiều sự kiện hấp dẫn nha các bạn. Nhanh tay vào nào.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Fri Jun 05, 2015 7:53 am

  [HOT Event] Nạp thẻ tặng túi bảo thạch cấp 7 diễn ra từ ngày 04/06 đến hết ngày 06/06/2015. Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Fri Jun 05, 2015 1:12 pm

  [HOT Event] Nạp thẻ tặng túi bảo thạch cấp 7 diễn ra từ ngày 04/06 đến hết ngày 06/06/2015. Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat Jun 06, 2015 7:57 am

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat Jun 06, 2015 1:15 pm

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat Jun 06, 2015 4:46 pm

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jun 08, 2015 8:00 am

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jun 08, 2015 1:08 pm

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jun 09, 2015 7:51 am

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jun 09, 2015 1:13 pm

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jun 10, 2015 8:00 am

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jun 10, 2015 1:12 pm

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jun 11, 2015 7:55 am

  [ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jun 11, 2015 1:09 pm

  [Thông báo]S22: Tiên Nữ OPEN LÚC 14h ngày 06/06/2015.
  S22: Thần Kiếm OPEN LÚC 14h ngày 06/06/2015.
  Hỗ trợ tân thủ:

  VIP Hoàng kim nhận tại : hoạt động – lễ túi đổi
  [SET Cam 40] x 1
  [Bảo thạch cấp 5] x 20
  [Tọa kỵ luyện thú đan] x 500
  [10 bộ exp đan] x 10
  Đồng khóa x 5 000 000
  Chân khí x 1000
  2 map train knb : Vô Lượng Sơn , Đao Kiếm Cốc

  Sự kiện đua top S22: Thần Kiếm

  Thông tin S22: Tiên Nữ cụ thể như sau:

  - OPEN lúc 14h00 ngày 06/06/2015
  - Kết thúc sự kiện TOP vào lúc 14h00 ngày 17/06/2015.


  1. Lực chiến:

  TOP 1 : 3 triệu knb
  TOP 2 : 2 triệu knb
  TOP 3,4,5 : 1 triệu knb

  2. Level:

  TOP 1: 3 triệu knb
  TOP 2 : 2 triệu knb
  TOP 3,4,5 Level: 1 triệu knb

  3. Kỵ chiến:

  Kỵ chiến 7-7 : 2 000 000 knb
  Kỵ chiến 7-8 : 3 000 000 knb
  Chú ý : ai đủ điều kiện là nhận thưởng

  4. Thú Cưỡi: Nhận tại Nhận thưởng – Phúc Lợi hoạt động


  Thú lv 12: 1 000 000 knb
  Thú lv 13: 3 000 000 knb + Rồng thần
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Fri Jun 12, 2015 7:54 am

  ĐKVS2] sẽ chính thức OPEN S22-Tiên Nữ vào lúc ngày 06/06/2015 thỏa thích đua tóp. Nhanh vào mọi người ơi.
  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  Đăng ký : [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by Sponsored content


   Hôm nay: Sun May 20, 2018 7:25 pm