[DKVS2] Khai mở server mới hôm nay, thương thành dùng Kim Phiếu tha hồ cày cuốc!

  [DKVS2] Khai mở server mới hôm nay, thương thành dùng Kim Phiếu tha hồ cày cuốc!

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jul 13, 2015 7:55 am

  [Thông báo] ĐKVS sẽ OPEN S25 - Cúc Kiếm vào lúc 14h00 ngày 08/07/2015 nha mọi người.
  Các bạn tham khảo tại link: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jul 13, 2015 1:10 pm

  [Thông báo] ĐKVS sẽ OPEN S25 - Cúc Kiếm vào lúc 14h00 ngày 08/07/2015 nha mọi người.
  Các bạn tham khảo tại link: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jul 14, 2015 7:51 am

  Đã chính thức gộp các sv của ĐKVS và AHTT. Các bạn vào xem nhé!
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jul 14, 2015 1:23 pm

  Đã chính thức gộp các sv của ĐKVS và AHTT. Các bạn vào xem nhé!
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jul 15, 2015 7:51 am

  Đã chính thức gộp các sv của ĐKVS và AHTT. Các bạn vào xem nhé!
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jul 15, 2015 1:14 pm

  Đã chính thức gộp các sv của ĐKVS và AHTT. Các bạn vào xem nhé!
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jul 15, 2015 2:03 pm

  BQT ĐKVS và AHTT sẽ cho ra mắt máy chủ S26 - Lan Kiếm (ĐKVS) và S05 - Thần Long (AHTT) vào lúc 14h00 ngày 16/07/2015.
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jul 16, 2015 7:50 am

  BQT ĐKVS và AHTT sẽ cho ra mắt máy chủ S26 - Lan Kiếm (ĐKVS) và S05 - Thần Long (AHTT) vào lúc 14h00 ngày 16/07/2015.
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jul 16, 2015 1:14 pm

  BQT ĐKVS và AHTT sẽ cho ra mắt máy chủ S26 - Lan Kiếm (ĐKVS) và S05 - Thần Long (AHTT) vào lúc 14h00 ngày 16/07/2015.
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Fri Jul 17, 2015 1:26 pm

  BQT ĐKVS và AHTT sẽ cho ra mắt máy chủ S26 - Lan Kiếm (ĐKVS) và S05 - Thần Long (AHTT) vào lúc 14h00 ngày 16/07/2015.
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat Jul 18, 2015 7:47 am

  BQT ĐKVS và AHTT sẽ cho ra mắt máy chủ S26 - Lan Kiếm (ĐKVS) và S05 - Thần Long (AHTT) vào lúc 14h00 ngày 16/07/2015.
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat Jul 18, 2015 1:13 pm

  BQT ĐKVS và AHTT sẽ cho ra mắt máy chủ S26 - Lan Kiếm (ĐKVS) và S05 - Thần Long (AHTT) vào lúc 14h00 ngày 16/07/2015.
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jul 20, 2015 7:56 am

  BQT ĐKVS và AHTT sẽ cho ra mắt máy chủ S26 - Lan Kiếm (ĐKVS) và S05 - Thần Long (AHTT) vào lúc 14h00 ngày 16/07/2015.
  - ĐKVS: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - AHTT: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jul 20, 2015 1:21 pm

  BQT ĐKVS sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp phiên bản mới vào lúc 14h00 ngày 20/07/2015 với nhiều tính năng vượt trội.
  - Tham khảo tại link: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jul 21, 2015 7:59 am

  BQT ĐKVS sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp phiên bản mới vào lúc 14h00 ngày 20/07/2015 với nhiều tính năng vượt trội.
  - Tham khảo tại link: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Tue Jul 21, 2015 1:16 pm

  BQT ĐKVS sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp phiên bản mới vào lúc 14h00 ngày 20/07/2015 với nhiều tính năng vượt trội.
  - Tham khảo tại link: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jul 22, 2015 8:04 am

  BQT ĐKVS sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp phiên bản mới vào lúc 14h00 ngày 20/07/2015 với nhiều tính năng vượt trội.
  - Tham khảo tại link: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Wed Jul 22, 2015 1:18 pm

  BQT ĐKVS sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp phiên bản mới vào lúc 14h00 ngày 20/07/2015 với nhiều tính năng vượt trội.
  - Tham khảo tại link: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: ttpgame.com
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jul 23, 2015 7:50 am

  Sự kiện chuyển TPC vào game Nhận quà:

  Chuyển 50 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 2 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Chuyển 100 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 6 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Lưu ý: 1 lần chuyển chỉ nhận 1 món quá có giá trị cao nhất!
  - Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Thu Jul 23, 2015 1:11 pm

  Sự kiện chuyển TPC vào game Nhận quà:

  Chuyển 50 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 2 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Chuyển 100 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 6 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Lưu ý: 1 lần chuyển chỉ nhận 1 món quá có giá trị cao nhất!
  - Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Fri Jul 24, 2015 7:41 am

  Sự kiện chuyển TPC vào game Nhận quà:

  Chuyển 50 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 2 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Chuyển 100 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 6 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Lưu ý: 1 lần chuyển chỉ nhận 1 món quá có giá trị cao nhất!
  - Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Fri Jul 24, 2015 1:08 pm

  Sự kiện chuyển TPC vào game Nhận quà:

  Chuyển 50 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 2 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Chuyển 100 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 6 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Lưu ý: 1 lần chuyển chỉ nhận 1 món quá có giá trị cao nhất!
  - Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat Jul 25, 2015 7:54 am

  Sự kiện chuyển TPC vào game Nhận quà:

  Chuyển 50 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 2 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Chuyển 100 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 6 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Lưu ý: 1 lần chuyển chỉ nhận 1 món quá có giá trị cao nhất!
  - Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Sat Jul 25, 2015 1:25 pm

  Sự kiện chuyển TPC vào game Nhận quà:

  Chuyển 50 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 2 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Chuyển 100 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 6 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Lưu ý: 1 lần chuyển chỉ nhận 1 món quá có giá trị cao nhất!
  - Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by muddy_lovely on Mon Jul 27, 2015 7:54 am

  Sự kiện chuyển TPC vào game Nhận quà:

  Chuyển 50 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 2 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Chuyển 100 000 nhận: Túi Bảo thạch lv7 x 6 kết thúc: 2015-07-31 00:00:00
  Lưu ý: 1 lần chuyển chỉ nhận 1 món quá có giá trị cao nhất!
  - Chi tiết tại: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]
  - Fanpage: [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Bài gửi  by Sponsored content


   Hôm nay: Mon May 21, 2018 7:40 pm