Kiếm 2 - Thiên Hạ Biến Open 11h17 ngày 16/05/2015 FREE

  Kiếm 2 - Thiên Hạ Biến Open 11h17 ngày 16/05/2015 FREE

  Bài gửi  by vlgame on Fri May 15, 2015 8:50 pm

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo

  ☞ Trong thời gian Close Beta - Nạp 10.000đ nhận ngay 10.000 Kim Nguyên Bảo.
  ☞ Phiên bản Close Beta không reset nhân vật. Kết thúc Close Beta dữ liệu game vẫn được giữ nguyên và kéo dài mãi mãi.


  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Fri May 15, 2015 9:59 pm

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo

  ☞ Trong thời gian Close Beta - Nạp 10.000đ nhận ngay 10.000 Kim Nguyên Bảo.
  ☞ Phiên bản Close Beta không reset nhân vật. Kết thúc Close Beta dữ liệu game vẫn được giữ nguyên và kéo dài mãi mãi.
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Sat May 16, 2015 10:04 am

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo

  ☞ Trong thời gian Close Beta - Nạp 10.000đ nhận ngay 10.000 Kim Nguyên Bảo.
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Sat May 16, 2015 11:24 am

  Nhận Code tại Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo

  ☞ Trong thời gian Close Beta - Nạp 10.000đ nhận ngay 10.000 Kim Nguyên Bảo.
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Sat May 16, 2015 9:41 pm  Nhận Code tại Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAM
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Sun May 17, 2015 10:41 am

  Nhận Code tại Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Mon May 18, 2015 3:15 am

  Nhận Code tại Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Thu May 21, 2015 5:05 pm

  Nhận Code tại Fanpage : [You must be registered and logged in to see this link.]

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Sun May 24, 2015 9:52 am

  Nhận Giftcode tại Fanpage của Kiếm 2 - facebook.com/kiem2vn

  Máy chủ S2 Bá Kiếm sẽ chính thức ra mắt vào 10h17 ngày 24/05 - Các bạn có thể trải nghiệm trước S1 Thần Kiếm trong khi chờ đợi !

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo
  avatar

  Bài gửi  by vlgame on Wed May 27, 2015 9:51 pm

  Nhận Giftcode tại Fanpage của Kiếm 2 - facebook.com/kiem2vn

  Máy chủ S2 Bá Kiếm sẽ chính thức ra mắt vào 10h17 ngày 24/05 - Các bạn có thể trải nghiệm trước S1 Thần Kiếm trong khi chờ đợi !

  ☞ Trang chủ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  ☞ Intro : [You must be registered and logged in to see this link.]

  Dựa trên cốt truyện nổi tiếng của Kim Dung, Kiếm 2 là tinh hoa kết hợp giữa Ỷ Thiên Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp. Đến với Kiếm 2 bạn sẽ
  được trải nghiệm những tính năng chưa bao giờ có.

  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo rớt ở ngoại thành
  ...■ Kiếm 2 FREE VIPCODE trị giá 500k
  ...■ Kiếm 2 FREE Trang Bị Khủng cho gamer theo cấp độ
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer đăng nhập hàng ngày
  ...■ Kiếm 2 FREE Kim Nguyên Bảo cho gamer trong các hoạt động INGAME
  ...■ Kiếm 2 ĐUA TOP nhận thưởng lên đến hàng triệu Kim Nguyên Bảo
  avatar

  Bài gửi  by Sponsored content


   Hôm nay: Mon May 21, 2018 7:46 pm