sever Kiếm điệp private của khựa được free 4k5 knb không khóa, 20k knb khóa và vip 4
ngoài ra mỗi ngày đăng nhập cũng sẽ được tạng 3k8 knb khóa cùng nhiều vật phẩm khác