Game private lậu này đồ họa đẹp giống VLCM 2, được free 10k knb và vip 4. có xúc tiến nhé